มาตรฐานการให้บริการ

1. มาตรฐานการให้บริการโรงเรียนละหานทรายวิทยา

2. แบบสำรวจความพึงพอใจ และสรุปผลการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


Comments