30 กรกฎาคม 2563 “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น”

โพสต์17 ก.ย. 2563 20:00โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
โรงเรียนละหานทรายวิทยาและงานจราจร สภอ. ละหานทราย
ร่วมกันปฏิบัติการสุ่มตรวจตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น” โดยได้ดำเนินการตามมาตราการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยได้ให้ความรู้หน้าเสาธง และตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำประวัติและว่ากล่าวตักเตือนให้จัดการแก้ไขรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รถท่อดัง รถอุปกรณ์ไม่ครบ ดำเนินการแก้ไข และจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง ณ. โรงจอดรถโรงเรียนละหานทรายวิทยา ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของรถดังกล่าวทุกคนรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อกำหนด
ปล. ทางโรงเรียนละหานทรายวิทยา จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภอ. ละหานทราย เป็นอย่างสูง #ขอบคุณค่ะ

Comments