ค่ายคุณธรรม 7 กันยายน 2562

โพสต์8 ก.ย. 2562 19:26โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 00:17 ]
             
            ด้วย โรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกว่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคกว่าน "เด็กดีสร้างได้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลโคกว่านให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
            โดยกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ
    ในวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562  เวลา 07.00 - 16.30 น. 
    ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา


Comments