โครงการ "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 20:20 ]
12  กันยายน  2562  
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ประกอบการพิจารณาตรวจคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการ "พิทักษ์ป่า เพื่อรัษาชีวิต" พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 
  ป่าชุมชนโคกใหญ่ บ้านโคกสระ ต.โคกว่าน  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Comments