กิจกรรมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสต์1 ก.ย. 2562 20:21โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 20:22 ]
วันที่ 28-30  สิงหาคม  2562  
โรงเรียนละหานทรายวิทยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมComments