กิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

โพสต์19 ก.ย. 2562 21:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
ด้วยโรงเรียนละหานทรายวิทยา 
ได้จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาชีวิตรอดจากประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ในวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒  
ณ  สระว่ายน้ำบ้านน้อยหนองหว้า 
ตำบลสำโรงใหม่  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
นายธนกฤติ  พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  
โดยโครงการดังกล่าวมีเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 110 คน 
นายเด่น  ศรีสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ 
Comments