ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2562

โพสต์5 พ.ย. 2562 22:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
โรงเรียนละหานทรายวิทยา 
นำโดยนายธนกฤติ  พรมบุตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 เมื่อ  6  พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


Comments