English camp 2019 ค่ายภาษาอังกฤษ 2562

โพสต์3 มิ.ย. 2555 13:46โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 21:32 ]

    โรงเรียนละหานทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรม English day camp ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้น       ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมดีดี โดย นายธนกฤติ. พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ในการเข้าค่ายอิงลิชแคมป์ครั้งนี้เราจะเน้นการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  และยังสามารถเสริมสร้างให้นักเรียนได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมค่ายอิงลิชแคมป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมัครเรียนต่อ ได้อย่างเหมาะสม