ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนละหานทรายวิทยา

alt

     ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ โรงเรียนละหานทรายวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4463-4720 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ :  โรงเรียนละหานทรายวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 วงเล็บมุมซองว่าแจ้งร้องเรียน

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  web@saiwit.ac.th

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนละหานทรายวิทยา-196703173771222

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.saiwit.ac.th

     ช่องทางที่  7  สายด่วนผู้บริหาร นายธนกฤติ  พรมบุตร

                           เบอร์ติดต่อ  086-2598130 

Comments