12 ตุลาคม 2561 วิทยากรบรรยายโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:36โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.บุญชาย โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคมให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. 32 "ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"

Comments