16 มิถุนายน 2563 บรรยายโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:48โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
16 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.เขต แสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสโรงรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Comments