16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:24โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจ STRONG)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ป้องกันการทุจริต ) โรงเรียนสุจริต กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"(ภายใต้ชื่อ คนไทยหัวใจ STRONG) กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 30,40 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม. 32

Comments