20 กรกฏาคม 2561 วิทยากรบรรยายถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:35โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
20 กรกฏาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่านมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ให้เป็นวิทยากรบรรยาย การถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่โรงเรียนสุจริต เครือข่าย 10
และ 20 เปอร์เซ็นต์ (ผอ.+ครู) ร่วมกับรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนสุจริตต้นแบบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โดยท่าน ผอ.กนก ดีมี และ ครูเทพฤทธิ์ บุญผาง ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บร. 1 ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ครับ


Comments