24-27 กันยายน 2562 ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:42โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

Comments