24 มกราคม 2562 สำนักงานอัยยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียน

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:50โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานอัยยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ (สาขานางรอง) โดยท่านมนัสวี เปาอินทร์ อัยยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา รวมถึงข้อกฏหมายและความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฏหมายจราจร กฏหมายสารเสพติด และกฏหมายเบื้องต้นอื่นๆ ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยา ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ (บันทึกภาพโดย น.ส. ศุภวัลย์ งามฉลาด )

Comments