27 สิงหาคม 2563 วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:53โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
27 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณท่านแสน กังประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โครงการโรงเรียนสุจริต " ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมปุณฑริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

Comments