Q&A  

ช่องทางติดต่อโรงเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt

     ช่องทางที่  1 ติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ  ณ โรงเรียนละหานทรายวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ช่องทางที่  2  ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4463-4720  แฟกซ์ 0-4463-4721

     ช่องทางที่  3  ติดต่อทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ :  โรงเรียนละหานทรายวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

     ช่องทางที่  4  ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  web@saiwit.ac.th ,administration@saiwit.ac.th

     ช่องทางที่  5  ติดต่อผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนละหานทรายวิทยา-196703173771222

     ช่องทางที่  6  ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.saiwit.ac.th

     ช่องทางที่  7  สายด่วนผู้บริหาร นายธนกฤติ  พรมบุตร  เบอร์ติดต่อ  086-2598130 

                          

Q&A  

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น