ประกาศ/คำสั่ง/จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 ปีงบประมาณ 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์17 ก.ย. 2563 20:43โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 ก.ย. 2563 20:34โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัรฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ก.ย. 2563 03:18โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 20:33 ]


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยา

โพสต์23 ก.ค. 2563 21:29โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 21:30 ]


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ที่ 107/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยาประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 13,14

โพสต์29 เม.ย. 2563 20:37โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องดัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 13-14)ประกาศ เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

โพสต์28 ต.ค. 2562 21:07โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 21:12 ]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครกลุ่มเด็ก  และเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  จำนวน ๓๘ คน กำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียน  ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม 69

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:44โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ที่ ๑๗๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์3 ก.ย. 2562 19:43โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒  

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

โพสต์1 ก.ย. 2562 23:04โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2562 00:00 ]


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โพสต์1 ก.ย. 2562 21:37โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 21:39 ]

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประจำปี 2562

1-10 of 10