คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยา

โพสต์23 ก.ค. 2563 21:29โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 21:30 ]

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ที่ 107/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายวิทยาComments