คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม 69

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:44โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ที่ ๑๗๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
24 ต.ค. 2562 21:44
Comments