ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 13,14

โพสต์29 เม.ย. 2563 20:37โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องดัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 13-14)Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
29 เม.ย. 2563 20:37
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
29 เม.ย. 2563 20:37
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
29 เม.ย. 2563 20:37
Comments