ประกาศ เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

โพสต์28 ต.ค. 2562 21:07โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 21:12 ]
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครกลุ่มเด็ก  และเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  จำนวน ๓๘ คน กำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียน  ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2562

Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
28 ต.ค. 2562 21:07
Comments