ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 พ.ค. 2563 19:58โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา


แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์29 เม.ย. 2563 21:15โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

โพสต์19 มี.ค. 2563 21:24โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา


การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAINLAND CHAMPIONSHIP 2020 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:44โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 20:49 ]

                            ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
                              TO BE NUMBER ONE
                   TEEN DANCERCISE THAINLAND
                             CHAMPIONSHIP 2020
                            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายละเอียดการสมัคร  คลิกที่นี่


ประชาสัมพันธ์การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

โพสต์5 ก.ย. 2562 20:43โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 20:49 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ประชาสัมพันธ์การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
 โดยสมัครได้ตามลิ้งค์ https:/forms.gle/PsNjp65gXqtz8c5RA 
หรือ Scan QR code 

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

โพสต์3 ก.ย. 2562 00:53โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 00:54 ]

        ด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งข่าวรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562
 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางานและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ก.ย. 2562 21:40โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2562 22:39 ]

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4

โพสต์2 ก.ย. 2562 00:07โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4

1-10 of 16