ประชาสัมพันธ์การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

โพสต์5 ก.ย. 2562 20:43โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 20:49 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
ประชาสัมพันธ์การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
 โดยสมัครได้ตามลิ้งค์ https:/forms.gle/PsNjp65gXqtz8c5RA 
หรือ Scan QR code 

Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
ċ
667-62 นำส่ง.zip
(7957k)
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
5 ก.ย. 2562 20:43
Comments