ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

โพสต์3 ก.ย. 2562 00:53โดยโรงเรียน ละหานทรายวิทยา   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2562 00:54 ]
        ด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งข่าวรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562
 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางานและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
Ċ
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
3 ก.ย. 2562 00:53
Ċ
640-62.pdf
(635k)
โรงเรียน ละหานทรายวิทยา,
3 ก.ย. 2562 00:53
Comments