📢ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนละหานทรายวิทยา
รูปแบบการสมัคร เป็นรูปแบบออนไลน์
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2564
สมัครได้ที่ : ม.1 : https://docs.google.com/.../1XtBeHKw1WKTkv8W26l.../edit...
หรือสแกน QR code ค่ะ


กิจกรรมที่ผ่านมา

 • 30 กรกฎาคม 2563 “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น” โรงเรียนละหานทรายวิทยาและงานจราจร สภอ. ละหานทราย ร่วมกันปฏิบัติการสุ่มตรวจตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งขันรถในทาง รถซิ่งรถแว้น” โดยได้ดำเนินการตามมาตราการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยได้ให้ความรู้หน้าเสาธง และตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำประวัติและว่ากล่าวตักเตือนให้จัดการแก้ไขรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รถท่อดัง รถอุปกรณ์ไม่ครบ ดำเนินการแก้ไข และจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง ณ. โรงจอดรถโรงเรียนละหานทรายวิทยา ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของรถดังกล่าวทุกคนรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม ข้อกำหนดปล. ทางโรงเรียนละหานทรายวิทยา จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภอ. ละหานทราย เป็นอย่างสูง ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2563 20:00 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
 • 15 กรกฎาคม 2563 นิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind โรงเรียนละหานทรายวิทยา ต้อนรับการนิเทศติดตาม ตามนโยบาย No Child Left Behind : Walk in Classroom และการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32นำโดย1. นายภานุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ2. นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ3. นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษทางโรงเรียนละหานทรายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และชี้แจงข้อปฎิบัติเพิ่มเติม เราจะนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย ต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้ห่างไกลและปลอดภัยจาก Covid-19 ค่ะขอบคุณค่ะ
  ส่ง 17 ก.ย. 2563 18:27 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
 • ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2562 โรงเรียนละหานทรายวิทยา นำโดยนายธนกฤติ  พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 เมื่อ  6  พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนและมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
  ส่ง 5 พ.ย. 2562 22:18 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
 • รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลฯ 2562 โรงเรียนละหานทรายวิทยา นำโดยนายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการคณะครู และนักเรียน ร่วมปันน้ำใจ บริจาคเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า น้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในวันที่ 24 กันยายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายวิทยา และนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากอิทธิพลพายุ โพดุล
  ส่ง 25 ก.ย. 2562 20:21 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
 • กิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ด้วยโรงเรียนละหานทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาชีวิตรอดจากประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  สระว่ายน้ำบ้านน้อยหนองหว้า ตำบลสำโรงใหม่  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์นายธนกฤติ  พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยโครงการดังกล่าวมีเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 110 คน นายเด่น  ศรีสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่ง 19 ก.ย. 2562 21:18 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานทางวิชาการ

 • สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทย ผลงานทางวิชาการเรื่อง สนุกกับหลักการใช้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยนายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ
  ส่ง 1 ก.ย. 2562 06:20 โดย โรงเรียน ละหานทรายวิทยา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »